CIP Checkport

Samordnad Säker Varudistribution

CIP Checkport etablerar och utvecklar koncept som syftar till att säkra logistiken för in- och uttransport till och från kundernas lokaler. CIP Checkport erbjuder en extern godsmottagning där kundernas post, paket och gods tas emot, säkerhetskontrolleras och sorteras innan det körs till kundernas lokaler med kontrollerade transporter.

CIP Checkport tar ett helhetsansvar för all godshantering åt kunden. Det sker genom att kundens leveranser passerar CIP Checkports kontrollanläggning för att där kontrolleras i enlighet med vald säkerhetsnivå. Försändelserna sorteras och förädlas  därefter till vald servicenivå, innan de distribueras till kunden i ett för ändamålet dedikerat fordon.

 

 

 

 

 

Tjänster

CIP Checkports tjänster omfattar säker distribution av post, paket samt gods. Tjänsterna är skalbara utifrån kundernas behov av volym, tid, typ, kapacitet, redundans och inkluderar även lagerhållning vid behov. Kunderna uppnår, genom utlokalisering av post- och godshantering till en extern godsmottagning, en avsevärd riskreducering genom att okontrollerade försändelser aldrig kommer i närheten av den egna verksamheten. Den tänkta effekten uteblir för angriparen, vilket sannolikt medför att intresset för liknande tillvägagångssätt minskar.

En utlokaliserad godsmottagning som hanterar flera kunder kan hålla en högre kvalitet i säkerhetskontrollerna bl a genom mer sofistikerad detekteringsteknik, högre redundans och bättre utbildningsnivå hos operatörerna. Samordningen ligger i en rationell logistik där kundernas post, paket och gods går till CIP Checkports lokaler, som utgör kundens leveransadress, och som sedan levereras med dedikerade och kontrollerade transporter på de tidpunkter kunden önskar.

 

Hus

 

Bil

 

Hand

 

Val av säkerhets- och servicenivåer

Antagonistiska hot mot samhällsviktiga aktörer och stora kommersiella intressen är idag en påtaglig verklighet, inte bara i ett globalt perspektiv utan har även under den senaste tiden drabbat Sverige. En angripare når vanligen oproportionerligt stora effekter med sitt tillvägagångssätt till marginella kostnader och med väldigt låg risk för upptäckt. Återväxt och nyrekrytering sker effektivt bl. a. genom den mediauppståndelse som följer varje försök till angrepp.

För många aktörer med höga skyddsvärden eller stor medial uppmärksamhet är logistikhanteringen en sårbar del av den vardagliga verksamheten. Det är idag vanligt att ta emot okontrollerat gods i de egna lokalerna för vidare intern distribution. Även om det regelbundet sker incidenter finns sällan medvetenhet, rutiner eller praktisk hantering som förebygger eller hanterar dessa situationer.

Våra kunder kan själva välja säkerhets- och servicenivåer. CIP Checkport erbjuder en basnivå för säkerhetskontroll med flera eskaleringsnivåer och vårt samarbete med PostNord ger våra kunder en möjlighet att välja servicenivåer för internpostservice. Våra säkerhetskontroller klarar av att detektera kemiska, biologiska, radiologiska och explosiva substanser till olika nivåer med hjälp av avancerad och sofistikerad detektionsutrustning.

Om oss

Grundarna av CIP Checkport har lång erfarenhet av riskhantering och skydd av kritisk infrastruktur.

CIP Checkport samarbetar med Sveriges ledande logistikleverantör, PostNord, som möjliggör en unik samordningsmöjlighet av logistik- och servicelösningar.

Huvudleverantör av detektionsutrustning är Sensec som är marknadsledande för avancerad teknisk detektionsutrustning och levererar utrustning till flera samhällsviktiga anläggningar i Sverige.

Kontakt

Postadress:

Box 14229
10440 Stockholm

Besöksadress:

Arsenalsgatan 2
111 47 Stockholm

Mail:

kontakt@cipcheckport.se

Mail till våra medarbetare: förnamn.efternamn@cipcheckport.se