Tjänster

Tjänster

CIP Checkports tjänster omfattar säker distribution av post, paket samt gods. Tjänsterna är skalbara utifrån kundernas behov av volym, tid, typ, kapacitet, redundans och inkluderar även lagerhållning vid behov. Kunderna uppnår, genom utlokalisering av post- och godshantering till en extern godsmottagning, en avsevärd riskreducering genom att okontrollerade försändelser aldrig kommer i närheten av den egna verksamheten. Den tänkta effekten uteblir för angriparen, vilket sannolikt medför att intresset för liknande tillvägagångssätt minskar.

En utlokaliserad godsmottagning som hanterar flera kunder kan hålla en högre kvalitet i säkerhetskontrollerna bl a genom mer sofistikerad detekteringsteknik, högre redundans och bättre utbildningsnivå hos operatörerna. Samordningen ligger i en rationell logistik där kundernas post, paket och gods går till CIP Checkports lokaler, som utgör kundens leveransadress, och som sedan levereras med dedikerade och kontrollerade transporter på de tidpunkter kunden önskar.

 

Hus

 

Bil

 

Hand