Val av säkerhets- och servicenivåer

Val av säkerhets- och servicenivåer

Antagonistiska hot mot samhällsviktiga aktörer och stora kommersiella intressen är idag en påtaglig verklighet, inte bara i ett globalt perspektiv utan har även under den senaste tiden drabbat Sverige. En angripare når vanligen oproportionerligt stora effekter med sitt tillvägagångssätt till marginella kostnader och med väldigt låg risk för upptäckt. Återväxt och nyrekrytering sker effektivt bl. a. genom den mediauppståndelse som följer varje försök till angrepp.

För många aktörer med höga skyddsvärden eller stor medial uppmärksamhet är logistikhanteringen en sårbar del av den vardagliga verksamheten. Det är idag vanligt att ta emot okontrollerat gods i de egna lokalerna för vidare intern distribution. Även om det regelbundet sker incidenter finns sällan medvetenhet, rutiner eller praktisk hantering som förebygger eller hanterar dessa situationer.

Våra kunder kan själva välja säkerhets- och servicenivåer. CIP Checkport erbjuder en basnivå för säkerhetskontroll med flera eskaleringsnivåer och vårt samarbete med PostNord ger våra kunder en möjlighet att välja servicenivåer för internpostservice. Våra säkerhetskontroller klarar av att detektera kemiska, biologiska, radiologiska och explosiva substanser till olika nivåer med hjälp av avancerad och sofistikerad detektionsutrustning.