Samordnad Säker Varudistribution

Samordnad Säker Varudistribution

CIP Checkport etablerar och utvecklar koncept som syftar till att säkra logistiken för in- och uttransport till och från kundernas lokaler. CIP Checkport erbjuder en extern godsmottagning där kundernas post, paket och gods tas emot, säkerhetskontrolleras och sorteras innan det körs till kundernas lokaler med kontrollerade transporter.

CIP Checkport tar ett helhetsansvar för all godshantering åt kunden. Det sker genom att kundens leveranser passerar CIP Checkports kontrollanläggning för att där kontrolleras i enlighet med vald säkerhetsnivå. Försändelserna sorteras och förädlas  därefter till vald servicenivå, innan de distribueras till kunden i ett för ändamålet dedikerat fordon.